Vår affärsidé
"Vi tillhandahåller kompletta tjänster inom revision och redovisning med stort inslag av värdeskapande rådgivning för att bidra till våra kunders framgång"
 
Sveagatan 8 H
441 32 Alingsås
tel. 0322-65 11 50
fax. 0322-185 84
Besöksadress: Åsenvägen 2
Box 153 443 23 Lerum
tel. 0302-52 26 00
fax. 0302-52 26 29