Controller
Du kan outsourca din controllerfunktion till oss. Vi hjälper dig som är företagare, enskild detaljist i en större kedja eller franchisetagare, att få mer tid och fokus för din kärnverksamhet genom att du lägger ut mycket av administrationsarbetet på oss. I samråd med dig gör vi en ekonomisk handlingsplan och budget samt sköter den ekonomiska uppföljningen. När det behövs ger vi åtgärdsförslag för till exempel hur din verksamhet ska nå bättre lönsamhet. Vi har utvecklat branschanpassade rapporteringssystem som underlättar framtagandet av verifikat, konteringar och månatliga rapporter.
Det här kan vi hjälpa dig med:
  • Budget
  • Månadsbokslut
  • Resultatanalys med jämförelsetal för kedjan/branschen
  • Bokslut och årsredovsining
  • Rådgivning i lönsamhetsfrågor
 
Sveagatan 8 H
441 32 Alingsås
tel. 0322-65 11 50
fax. 0322-185 84
Besöksadress: Åsenvägen 2
Box 153 443 23 Lerum
tel. 0302-52 26 00
fax. 0302-52 26 29