Lerum
Guide Revision AB
Box 153
443 23 Lerum
Besöksadress
Åsenvägen 2
443 39 Lerum
Telefon: 0302-52 26 00
Fax: 0302-52 26 29
Alingsås
Guide Revision AB
Sveagatan 8 H
441 32 Alingsås

Telefon: 0322-65 11 50
Fax: 0322-185 84
 
Lerum
   Revision - Redovisning - Löner - Övrigt


Alexander Rehngren
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 08

Anna Johansson
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 04

Anette Olausson
Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 23

Annelie Hansson
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 02

Britt Marie Modig
Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 22

Carin Sullivan
Revisor
Telefon: 0302 - 52 26 42
Mobil: 0708 - 93 96 61

Christina Mabäck
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 21

Christine Duvsund
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 39

Christine Johansson
Revisor
Telefon: 0302 - 52 26 18
Mobil: 0768 - 78 20 08

Daniel Fredriksson
Auktoriserad Revisor
Telefon: 0302 - 52 26 31
Mobil: 0701 - 46 62 80

Elisabeth Asp
Lönekonsult/redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 38

Elisabeth Thorstensson
Receptionist
Telefon: 0302 - 52 26 41

Elias Alakir
Revisor
Telefon: 0302 - 52 26 28
Mobil: 0733 - 61 99 09

Erik Ohlsson
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 14

Jenny Granroth
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 19

Johanna Bergqvist
Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 11

Katarina Willsund
Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 36
Mobil: 0721 - 88 86 36

Kristina Johansson
Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 12

Linda Andegren
Auktoriserad Lönekonsult/Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 30
Mobil: 0733 - 88 56 30

Maria Stave
Auktoriserad revisor
Telefon: 0302 - 52 26 32
Mobil: 0701 - 46 62 79

Pierre Dahlén
Redovisningskonsult
Telefon: 0302- 52 26 26

Rebecka Nettby
Auktoriserad Redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 20

Rune Attsell
Auktoriserad Revisor
Telefon: 0302 - 52 26 24
Mobil: 0731 - 59 08 84

Sara Hagermark
Lönekonsult/Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 0302 - 52 26 16

Sara Nilsson
Auktoriserad Revisor
Telefon: 0302 - 52 26 44
Mobil: 0733 - 28 99 47

Susanne Andersson
IT-ansvarig
Telefon: 0302 - 52 26 10
Mobil: 0731 - 53 72 32

 
Alingsås
   Revision - Redovisning - Löner


Carina Fridberg
Auktoriserad Revisor
Telefon: 0322 - 65 11 59
Mobil: 0708 - 93 96 35

Håkan Mattsson
Auktoriserad Revisor
Telefon: 0322 - 65 11 57
Mobil: 0708 - 42 47 43

Karin Lindelöv Hult
Redovisningskonsult
Telefon: 0322 - 65 11 58

Lennart Lennermo
Auktoriserad redovisningskonsult
Telefon: 0322 - 65 11 56
Mobil: 0733 - 62 00 32   Ledning


Anna Hemström
Auktoriserad Revisor/delägare
Telefon: 0302 - 52 26 15
Mobil: 073 - 200 81 01

Anna Ohlsson
Aukt redovisningskonsult/delägare
Telefon: 0302 - 52 26 13
Mobil: 0730 - 70 27 13

Ingemar Rydberg
Godkänd revisor/delägare
Telefon: 0302 - 52 26 05
Mobil: 0708 - 71 67 00

Jan Ohlsson
Telefon: 0302 - 52 26 03
Mobil: 0708 - 42 74 00

Mats Lennevi
Godkänd revisor/delägare
Telefon: 0302 - 52 26 01
Mobil: 0730 - 70 27 01

Stefan Freij
Auktoriserad Revisor/delägare
Telefon: 0302 - 52 26 27
Mobil: 0709 - 16 26 06   Samarbetspartner


Kurt Rengholt
Skattekonsult
Telefon: 0302 - 52 26 48
Mobil: 0708 - 29 29 99

Sveagatan 8 H
441 32 Alingsås
tel. 0322-65 11 50
fax. 0322-185 84
Besöksadress: Åsenvägen 2
Box 153 443 23 Lerum
tel. 0302-52 26 00
fax. 0302-52 26 29