"Jag ser Guide som en tillgång på flera sätt. Med deras kunskap och stora engagemang är de ett bra bollplank i ekonomiska frågor."
Entreprenör och VD för ett företag i Göteborg
 
Revision
Den årliga hälsokontrollen - en trygghet för ägare, bank och anställda.
Revisionen är som en årlig hälsokontroll av ditt företag. Den oberoende granskningen av verksamheten skapar trovärdighet gentemot externa intressenter som kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter.

Bättre koll och goda råd.
Vi ger dig bättre kontroll över verksamheten genom att vi visar på möjligheter, identifierar eventuella risker och föreslår förbättringar för att öka lönsamheten. Vi arbetar med effektivt IT-stöd för att optimalt ta tillvara den insamlade informationen. Namnet Guide kommer från det faktum att vi lägger stor vikt vid rådgivningen. Till exempel ger vi råd om lämpliga nivåer på löneuttag i förhållande till utdelningsmöjligheter, nivåer på pensionspremier samt hur bolagets rutiner kan utvecklas för att få bättre resultatuppföljning.

Ring oss gärna för mer information och en förutsättningslös diskussion kring ditt företags behov!
Nyttan med revision:
 • Kvalitetssäkring av dina räkenskaper
 • Kvitto på att din redovisning sköts på rätt sätt
 • Ger trovärdighet och förtroende hos affärskontakter, banker etc
 • Säkerställer att företaget följer gällande lagar och regler
 • Trygghet för ledning och ägare
Det här kan vi också hjälpa dig med:
 • Redovisning
 • Årsbokslut
 • Deklarationer
 • Lönehantering
 • Skatterådgivning
 • Revision
 • Verksamhetsstyrning
 
Sveagatan 8 H
441 32 Alingsås
tel. 0322-65 11 50
fax. 0322-185 84
Besöksadress: Åsenvägen 2
Box 153 443 23 Lerum
tel. 0302-52 26 00
fax. 0302-52 26 29