Vi vill bli fler!
Gillar du våra kärnvärden?

Vi vill gärna bli fler och för oss är det viktiga att du vill jobba hos oss delar våra värderingar och kärnvärden som är kvalitet, omtanke, engagemang, integritet och framåtanda. Vi vill att de som arbetar hos oss ska växa, utvecklas och trivas. Vi tycker att det är fantastiskt med nya personligheter och kompetenser hos oss. Du är alltid välkommen att skicka in din spontanansökan!

En grundpelare i vår vision och våra mål är att sätta medarbetade jag fokusera med information om trivsel, kunskap och personlig utveckling. Vi arbetar mycket med individuella möten mellan närmaste kock och medarbetare, ger andra feedback och vi dokumentar personliga utvecklingsplaner. Vi skapar “vikänsla” och forum för utveckling och förändring genom återkommande gemensamma konferenser för företaget, formella gruppmöten men också genom exempelvis den dagliga gemensamma fikapausen. Vi har bara nu extra fokus på digitaliseringen av vår och våra kunders verksamheter.

Med kvalitet menar vi – kvalitet i utfört arbete och rättvisande bokslut. Revision enligt god revisionssed och lyhördhet för vad kunden behöver och kommer behöva. Kommunikation och pedagogik är nyckelbegrepp och vi ska vägleda kunder för att de skall lära sig undvika misstag och få verktygen att utveckla sin verksamhet. Helt enkelt ”titta runt hörnet”.

Omtanke är viktigt för oss för att främja öppenhet, respekt och förståelse för varandra. Att stötta medarbetare och skapa ett stimulerande arbetsklimat. Det skapar sammanhållning och trivsel i gruppen och höjer vår prestation.

Att ha ett  engagemang  för oss att vara delaktig i något och visum stort intresse för dess framgång.

För oss är integritet bland annat att en person har fasta och högt hållna moraliska principer som denna konsekventa lever efter.

För att anpassa oss till dagens föränderliga värld har vi en värdebegreppet framåtanda . Det handlar om att våga ta ett steg i det okända samt förståelsen för att förändring är nödvändigt för att vi ska hitta en attraktiv alternativ både som leverantör av tjänster men också som en attraktiv arbetsplats i den digitala framtiden.